Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC) – 2009-2022

Accueil > Le mouvement > Brochures du mouvement > Wollig taalgebruik brochure

Wollig taalgebruik brochure

mpOC | Posté le 2 mars 2014

Elke dag zien we in de media dat woorden systematisch worden vervangen door andere woorden.
Er aandacht aan schenken kan totaal gekunsteld of bijkomstig lijken. Nochtans dienen woorden om concepten te vormen.Een zaak noemen is belangrijk : het is de realiteit beschrijven en er hierdoor een greep op hebben.

Woorden manipuleren, is de realiteit manipuleren. Het is de instemming bewerkstelligen van de mensen door evidenties te verzinnen daar waar er geen zijn. Het is een visie opdringen op een situatie wanneer er andere visies bestaan. Misleidende taal gebruiken is een feit opblazen of minimaliseren, aan de bestemmeling van het bericht een schijn van objectiviteit gevende.Kortom het is een retorische kunstgreep die er in bestaat de werkelijkheid met woorden te verdraaien.

Dat is de reden dat het uitermate belangrijk is om zich van deze misleidende taal te ontgiften.

Deze brochure heeft de bedoeling Uw aandacht op gangbare formuleringen in misleidende taal te vestigen en U aan te moedigen aandacht te schenken aan de semantische manipulatie in de teksten die je leest. Het misleidend taalgebruik vindt men in alle domeinen van het leven. Volgens Raymond Boudon kan het fenomeen verklaard worden als een mechanisme waarmee een georganiseerde en vastbesloten minderheid zijn visie kan opdringen op een grotere maar ongeorganiseerde groep,waarin iedereen automatisch denkt dat de anderen in de groep zich wel om het weerstand bieden zullen bekommeren voor hem. Laten we dan ook vanaf nu weerstand bieden en weigeren de vaste uitdrukkingen te gebruiken eigen aan het misleidend taalgebruik.

Laten we de dingen bij hun naam noemen en verbeteren we zogauw we kunnen de gemanipuleerde uitdrukkingen. Een duidelijk idee van de werkelijkheid hebben is slechts mogelijk als deze werkelijkheid correct beschreven is, maar is onmisbaar wanneer we op haar willen beginnen te handelen.

titre documents joints

SPIP | Espace privé | Plan du site | Mentions légales | creative common | Suivre la vie du site RSS 2.0